Utbildningssidan för ST-läkare inom oftalmologi samt vidareutbildning för ögonläkare är under rekonstruktion

Arbetet med kursansökningarna som gjordes under våren för höstens kurser pågår. Respektive kursgivare kontaktar sökande samt deras chef för besked om man kom med eller ej.
Detta bör vara avklarat i början på juni.
Har du frågor om tidigare kurser ta kontakt med respektive kursgivare.